kanda bajar bhav : आजचे कांदा पिकाचे बाजार भाव दि. 1 january 2023

5/5 - (1 vote)

Kanda Bajar Bhav: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो रॉयल पाटील डॉट कॉम या वेबसाईटवर आपले स्वागत आहे मित्रांनो आपण दररोज महाराष्ट्रातील कांदा बाजार भाव (Kanda bajar bhav today) बघत असतो तर मित्रांनो आज आपण बघणार आहोत की महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील कांदा बाजार भाव गेल्या काही आठवड्यापासून कांद्याच्या भावा मध्ये खूपच कमी भाव मिळत आहे. मित्रांनो आज आपण बघणार आहोत की महाराष्ट्र मध्ये कोणत्या जिल्ह्यामध्ये किती बाजार भाव मिळाला चला तर मग सविस्तर माहिती घेऊया.

मित्रांनो या दोन दिवसापासून कांद्याला खूपच कमी प्रमाणात भाव मिळत आहे त्याच बरोबर आज देखील काही जिल्ह्यांमध्ये कांद्याला दिलासा देणारा भाव मिळाला आहे गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याची मागणी कमी झाल्याचे दिसून येत आहे त्यामुळे कांद्याच्या भावांमध्ये चढ-उतार आपल्याला बघायला मिळत आहे तर आज किती बाजार भाव मिळाला हे आपण सविस्तर बघूया.

kanda bajar bhav : आजचे कांदा पिकाचे बाजार भाव दि. 1 january 2023

 

Refresh


शेतमाल: कांदा 01/01/2023 दर प्रती यूनिट रु 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/01/2023
सातारा क्विंटल 195 1500 2200 1800
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 2336 1200 2110 1800
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 5885 950 2210 1450
पारनेर लाल क्विंटल 10593 300 2300 1300
भुसावळ लाल क्विंटल 81 1000 1000 1000
पुणे लोकल क्विंटल 14280 800 2200 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 24 1200 1700 1450
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 283 500 1200 850
31/12/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6292 700 2200 1200
औरंगाबाद क्विंटल 2250 200 1700 950
सातारा क्विंटल 626 1500 2200 1800
कराड हालवा क्विंटल 150 500 2000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 44268 100 2500 1550
येवला लाल क्विंटल 10000 200 1770 1300
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5000 850 1509 1350
धुळे लाल क्विंटल 3461 100 1500 1200
लासलगाव लाल क्विंटल 11208 700 1808 1425
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2095 800 1692 1500
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 21525 750 1751 1425
जळगाव लाल क्विंटल 2941 625 1400 975
पंढरपूर लाल क्विंटल 323 200 2000 1400
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 3134 200 2200 1400
चांदवड लाल क्विंटल 8000 576 1718 1350
मनमाड लाल क्विंटल 2600 500 1550 1250
कोपरगाव लाल क्विंटल 1005 800 1448 1225
कोपरगाव लाल क्विंटल 2750 1050 1550 1365
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 17405 800 2200 1800
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 1340 700 1560 1370
साक्री लाल क्विंटल 4500 400 1600 1100
भुसावळ लाल क्विंटल 35 1500 1500 1500
यावल लाल क्विंटल 264 930 1575 1120
वैजापूर लाल क्विंटल 308 800 1700 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 482 400 1200 800
जामखेड लोकल क्विंटल 687 100 2100 1100
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 10856 400 1845 1450
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 288 600 1360 1100
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 165 400 1251 1071
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 520 400 1400 1200
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 1071 100 1500 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 2500 150 1501 1100
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 400 270 923 770
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1850 300 1267 1100
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 230 225 1000 725
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 12951 500 2100 1800
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 295 790 1530 1350
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 91 585 1555 1250
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 110 200 1100 900
30/12/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6313 700 2500 1200
राहूरी क्विंटल 10011 100 1800 950
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12340 1200 2300 1750
खेड-चाकण क्विंटल 300 1300 2000 1500
लासूर स्टेशन क्विंटल 1300 550 1575 1250
मंगळवेढा क्विंटल 371 200 2000 1400
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 65 500 2000 1500
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 8503 1000 2300 1500
अकलुज लाल क्विंटल 250 400 2000 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 45006 100 2425 1500
येवला लाल क्विंटल 13068 200 1701 1300
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5953 300 1561 1350
धुळे लाल क्विंटल 5418 100 1500 1200
लासलगाव लाल क्विंटल 13500 700 1715 1500
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 975 800 1716 1600
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 27015 1000 1836 1500
जळगाव लाल क्विंटल 3423 475 1500 1062
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 16500 550 1700 1350
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे लाल क्विंटल 5600 300 2022 1600
संगमनेर लाल क्विंटल 6937 500 2011 1255
चांदवड लाल क्विंटल 13837 753 1875 1350
मनमाड लाल क्विंटल 9145 500 1554 1300
कोपरगाव लाल क्विंटल 780 802 1576 1390
कोपरगाव लाल क्विंटल 2800 1025 1500 1380
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 1000 700 1650 1330
इंदापूर लाल क्विंटल 168 200 1900 1100
पेन लाल क्विंटल 225 3200 3400 3200
पारनेर लाल क्विंटल 8739 200 2100 1400
पाथर्डी लाल क्विंटल 160 200 2000 1500
साक्री लाल क्विंटल 4600 400 1600 1150
भुसावळ लाल क्विंटल 46 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 665 810 1320 1040
नांदगाव लाल क्विंटल 12902 300 1613 1300
वैजापूर लाल क्विंटल 3400 800 1560 1300
देवळा लाल क्विंटल 4000 500 1640 1450
उमराणे लाल क्विंटल 14500 900 1800 1400
नामपूर लाल क्विंटल 6000 200 1580 1345
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 468 1000 2000 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4613 400 2000 1200
पुणे लोकल क्विंटल 16173 600 2200 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 800 1300 1150
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 94 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 373 400 1500 950
जुन्नर लोकल क्विंटल 2862 1000 2100 1500
कामठी लोकल क्विंटल 22 1400 1800 1600
संगमनेर नं. १ क्विंटल 182 1200 1701 1450
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 2000 1750
संगमनेर नं. २ क्विंटल 109 900 1200 1050
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 700 900 800
संगमनेर नं. ३ नग 72 500 1000 750
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 22608 400 2055 1450
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 378 555 1301 1001
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 180 300 1399 1160
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 525 400 1462 1200
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 1500 201 1252 900
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1000 500 1566 1350
कळवण उन्हाळी क्विंटल 7100 150 1500 1100
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 119 746 1152 1152
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1000 300 1100 750
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1575 500 1590 1350
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 320 200 1000 750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 619 575 1310 1100
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 127 400 1370 1060
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 630 300 1400 1000
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1828 500 1110 900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4653 150 1475 1250
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 2000 651 1200 950
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 4000 100 1470 1100
29/12/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5297 700 2200 1200
औरंगाबाद क्विंटल 2712 300 1800 1050
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10086 1300 2500 1900
खेड-चाकण क्विंटल 600 1500 2100 1800
मंचर क्विंटल 3927 1000 2110 1555
लासूर स्टेशन क्विंटल 800 650 1650 1275
सातारा क्विंटल 182 1500 2200 1800
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 60 500 2000 1500
कराड हालवा क्विंटल 150 1000 2000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 45282 100 2400 1500
अहमदनगर लाल क्विंटल 25344 1000 2300 1600
येवला लाल क्विंटल 8470 350 1800 1350
धुळे लाल क्विंटल 6539 200 1550 1200
लासलगाव लाल क्विंटल 19418 700 1900 1601
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 1370 1251 1851 1630
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 20488 500 1951 1600
जळगाव लाल क्विंटल 1263 625 1680 1225
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 16000 405 1840 1500
पंढरपूर लाल क्विंटल 622 200 2200 1500
नागपूर लाल क्विंटल 2900 1000 2000 1750
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 4176 200 2100 1400
संगमनेर लाल क्विंटल 6812 500 2100 1400
चांदवड लाल क्विंटल 10000 400 1779 1400
मनमाड लाल क्विंटल 8653 500 1631 1350
लोणंद लाल क्विंटल 1817 450 1800 1500
सटाणा लाल क्विंटल 3840 500 1805 1550
कोपरगाव लाल क्विंटल 300 1316 1676 1575
कोपरगाव लाल क्विंटल 3600 1300 1721 1540
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 348 800 1465 1320
साक्री लाल क्विंटल 2450 400 1600 1300
भुसावळ लाल क्विंटल 20 1500 1500 1500
यावल लाल क्विंटल 500 830 1350 1040
नांदगाव लाल क्विंटल 10211 200 1700 1350
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 2527 1351 2121 1801
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 1982 200 1675 1200
वैजापूर लाल क्विंटल 325 1000 2000 1100
देवळा लाल क्विंटल 3000 820 1675 1500
उमराणे लाल क्विंटल 16500 900 2000 1400
नामपूर लाल क्विंटल 3544 100 1605 1250
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 644 400 2000 1200
पुणे लोकल क्विंटल 11262 600 2200 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1000 1600 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1700 1700 1700
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 90 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 612 400 1600 1000
मलकापूर लोकल क्विंटल 930 800 1525 1400
कामठी लोकल क्विंटल 10 1200 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 179 1200 1600 1400
शेवगाव नं. १ नग 1430 1400 2200 2200
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 1800 1700
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 295 200 2100 1100
संगमनेर नं. २ क्विंटल 107 900 1200 1050
शेवगाव नं. २ नग 1130 900 1300 1300
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 500 800 700
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 71 500 1000 750
शेवगाव नं. ३ नग 970 200 800 800
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 1000 2000 1850
नाशिक पोळ क्विंटल 529 1200 2001 1800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 20104 350 2055 1600
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 23981 1200 1700 1500
येवला उन्हाळी क्विंटल 800 250 1250 900
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 476 600 1701 1400
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 210 500 1540 1221
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 325 450 1599 1425
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 650 400 1515 1300
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 1752 205 1605 1250
अकोले उन्हाळी क्विंटल 99 150 1721 1350
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 12681 1000 2510 1800
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 679 500 1670 1350
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 2246 100 1500 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 6800 200 1700 1150
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 13107 501 1779 1400
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 800 400 1140 800
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 6585 300 1665 1150
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1815 500 1460 1275
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 110 150 1450 1101
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 541 300 1440 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 52 670 1470 1305
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 591 100 1601 1050
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 1062 1100 1770 1455
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 201 200 1600 1000
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 10 1800 2000 1900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4421 150 1410 1000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 2500 751 1148 900
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 3641 100 1430 1000
28/12/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6833 700 2500 1200
औरंगाबाद क्विंटल 1110 400 1900 1150
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10120 1300 2500 1900
खेड-चाकण क्विंटल 900 1500 2000 1800
मंचर- वणी क्विंटल 632 1000 2110 1555
सातारा क्विंटल 125 1000 2200 1600
मंगळवेढा क्विंटल 128 200 2500 1600
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 55 500 2210 1500
कराड हालवा क्विंटल 150 500 2200 2200
सोलापूर लाल क्विंटल 49187 100 2700 1550
येवला लाल क्विंटल 9831 500 1791 1400
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 4048 400 1680 1300
धुळे लाल क्विंटल 2550 200 1550 1200
लासलगाव लाल क्विंटल 19948 700 2025 1651
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 610 1480 2000 1800
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 21605 700 2000 1650
जळगाव लाल क्विंटल 1927 625 1750 1185
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 25 1400 2000 1700
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 13500 560 1800 1450
पैठण लाल क्विंटल 900 400 2100 1450
संगमनेर लाल क्विंटल 6015 500 2151 1325
चांदवड लाल क्विंटल 12319 700 1937 1520
मनमाड लाल क्विंटल 9497 500 1800 1450
सटाणा लाल क्विंटल 4540 600 1950 1625
कोपरगाव लाल क्विंटल 195 1500 1791 1650
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 14069 800 2500 2000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 1111 700 1670 1400
भुसावळ लाल क्विंटल 40 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 145 825 1320 1020
नांदगाव लाल क्विंटल 10560 200 1633 1250
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 2567 1301 2140 1825
वैजापूर लाल क्विंटल 2050 1200 1700 1500
देवळा लाल क्विंटल 2400 905 1730 1600
उमराणे लाल क्विंटल 14500 900 1718 1500
नामपूर लाल क्विंटल 4640 100 1780 1400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 480 1000 2000 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 6202 400 2200 1300
पुणे लोकल क्विंटल 12195 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 1400 1200
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 92 800 1300 1100
संगमनेर नं. १ क्विंटल 178 1400 1800 1600
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 1800 1650
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 55 200 2000 1000
संगमनेर नं. २ क्विंटल 107 1000 1400 1250
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 500 800 700
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 71 500 1000 750
नाशिक पोळ क्विंटल 359 1050 2150 1850
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 17780 500 2200 1650
येवला उन्हाळी क्विंटल 1735 300 1502 1000
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 715 200 1275 850
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 581 400 1751 1200
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 592 700 1561 1301
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 195 500 1800 1550
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 1000 400 1542 1300
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 2500 240 1425 950
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 539 400 1678 1400
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 2970 400 2200 1700
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 2970 300 2200 1700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 2175 200 1705 1201
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 110 800 1311 1000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1000 400 1401 1100
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 7815 250 1590 1150
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2310 500 1799 1575
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 11947 500 2200 1800
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 1971 400 1655 1400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 197 600 1645 1360
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 12097 200 1800 1100
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 735 100 1451 1000
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 1054 1200 1860 1501
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1897 500 1645 1500
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3671 320 1655 1400
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 3000 651 1478 1200
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 5720 100 1480 1200
27/12/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5105 700 2300 1200
औरंगाबाद क्विंटल 573 300 1900 1100
राहूरी क्विंटल 12521 200 2100 1150
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10429 1300 2500 1900
खेड-चाकण क्विंटल 600 1500 2200 1850
मंचर क्विंटल 3413 1200 2300 1750
सातारा क्विंटल 74 1500 2200 1850
राहता क्विंटल 1778 300 2000 1450
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 45 500 2000 1500
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 8175 1000 2210 1500
कराड हालवा क्विंटल 99 500 1800 1800
सोलापूर लाल क्विंटल 51952 100 2550 1500
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 3325 900 1875 1700
धुळे लाल क्विंटल 8830 150 1605 1300
लासलगाव लाल क्विंटल 19350 1200 2131 1751
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 15 1699 1760 1699
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 17755 700 2051 1850
जळगाव लाल क्विंटल 1765 625 1680 1250
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 38 1100 2000 1550
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 16474 550 1900 1625
पंढरपूर लाल क्विंटल 349 200 2300 1600
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1000 2000 1750
संगमनेर लाल क्विंटल 6519 500 2300 1400
चांदवड लाल क्विंटल 12377 1012 2006 1670
मनमाड लाल क्विंटल 9420 500 1933 1750
सटाणा लाल क्विंटल 3855 800 2100 1650
कोपरगाव लाल क्विंटल 105 1350 1825 1726
कोपरगाव लाल क्विंटल 1960 1350 1900 1710
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 1144 700 1875 1600
पेन लाल क्विंटल 201 3600 3800 3600
पाथर्डी लाल क्विंटल 420 200 2000 1500
साक्री लाल क्विंटल 2740 500 1695 1000
भुसावळ लाल क्विंटल 30 1600 1600 1600
नांदगाव लाल क्विंटल 10969 350 1826 1500
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 1430 1401 2125 1811
वैजापूर लाल क्विंटल 1503 1500 1830 1700
देवळा लाल क्विंटल 2600 505 2126 1750
उमराणे लाल क्विंटल 15500 900 1950 1700
नामपूर लाल क्विंटल 5122 200 2050 1400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 510 800 2300 1550
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4487 500 2300 1400
पुणे लोकल क्विंटल 15084 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 17 800 1300 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1200 1200 1200
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 104 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 305 500 1500 1000
मलकापूर लोकल क्विंटल 260 700 2000 1550
जामखेड लोकल क्विंटल 335 100 2500 1300
वाई लोकल क्विंटल 25 1000 2500 1750
कामठी लोकल क्विंटल 4 1400 1800 1600
संगमनेर नं. १ क्विंटल 361 1400 1800 1600
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1700 2000 1850
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 321 300 1800 950
संगमनेर नं. २ क्विंटल 217 1000 1400 1200
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 144 500 1000 750
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 700 1000 850
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1000 2000 1750
नाशिक पोळ क्विंटल 345 1100 2201 1900
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 17835 500 2095 1750
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 891 200 1457 800
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 726 300 1501 1000
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 360 700 1760 1340
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 235 551 1789 1600
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 1115 400 1699 1400
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 1375 305 1625 1375
अकोले उन्हाळी क्विंटल 57 150 1700 1251
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 458 500 1665 1450
कळवण उन्हाळी क्विंटल 6850 200 1850 1200
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 153 200 1215 1050
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1200 500 1600 1400
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 7695 300 1855 1300
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2985 500 1769 1525
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 555 350 1575 1100
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 1520 350 1705 1450
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 225 615 1470 1225
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 872 100 1680 1200
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 805 1100 1800 1521
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1710 500 1930 1700
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3794 200 1635 1450
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 2500 600 1651 1400
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 3702 100 1660 1200
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 2579 100 1780 1300
26/12/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5638 700 2500 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 15716 1300 2500 1900
मंचर- वणी क्विंटल 739 1300 2210 1755
सातारा क्विंटल 74 1500 2200 1850
मंगळवेढा क्विंटल 235 100 2000 1500
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 30 500 2000 1500
कराड हालवा क्विंटल 99 500 2000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 42056 100 2800 1500
अहमदनगर लाल क्विंटल 19065 1500 2500 2000
येवला लाल क्विंटल 8382 641 1890 1600
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 1855 750 2000 1700
धुळे लाल क्विंटल 2012 200 1750 1450
लासलगाव लाल क्विंटल 17180 1200 2169 1850
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 6 1836 1836 1836
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 15625 700 2050 1825
जळगाव लाल क्विंटल 1535 475 1680 1150
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 14500 600 1901 1710
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 2580 200 2500 1400
संगमनेर लाल क्विंटल 4956 500 2301 1400
चांदवड लाल क्विंटल 8985 1100 1976 1650
मनमाड लाल क्विंटल 8074 500 2000 1750
लोणंद लाल क्विंटल 1040 400 1900 1550
सटाणा लाल क्विंटल 4350 595 1955 1650
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 4128 800 2500 2000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 1047 500 1840 1625
साक्री लाल क्विंटल 8550 400 1720 1300
यावल लाल क्विंटल 1310 825 1330 1020
नांदगाव लाल क्विंटल 8465 455 1885 1601
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 1832 1600 2250 1661
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 1801 500 1900 1200
वैजापूर लाल क्विंटल 11 1611 1611 1611
देवळा लाल क्विंटल 2400 1100 1995 1750
उमराणे लाल क्विंटल 14500 900 2000 1750
नामपूर लाल क्विंटल 4045 200 2050 1400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 480 700 2200 1450
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 6688 400 2400 1400
पुणे लोकल क्विंटल 13456 600 1800 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1200 1400 1300
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 96 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 496 400 1500 950
वाई लोकल क्विंटल 100 1500 2500 2000
संगमनेर नं. १ क्विंटल 437 1200 1651 1425
शेवगाव नं. १ क्विंटल 830 1600 2500 2500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1700 2000 1780
संगमनेर नं. २ क्विंटल 262 900 1200 1050
शेवगाव नं. २ नग 1116 900 1500 900
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 700 1000 850
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 175 500 1000 750
शेवगाव नं. ३ नग 476 200 800 800
नाशिक पोळ क्विंटल 163 1000 2201 1950
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 17005 500 2185 1800
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 24011 900 2000 1400
येवला उन्हाळी क्विंटल 3592 311 1771 1200
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 795 300 1477 1200
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 508 500 1501 1300
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 748 600 1640 1400
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 400 481 1571 1431
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 1540 500 1642 1400
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 1500 350 1605 1100
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 549 500 1770 1500
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 2770 400 2325 1800
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 2524 100 2000 1100
कळवण उन्हाळी क्विंटल 9500 200 2100 1250
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 379 375 1596 1250
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 800 500 1500 1400
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 8675 250 1700 1275
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 16608 500 2200 1800
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 1518 350 1800 1600
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 455 500 1750 1305
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 1400 301 1751 1201
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 2420 1200 1884 1551
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 437 200 1850 1200
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4469 275 1660 1450
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 3500 600 1376 1200
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 5400 100 1660 1200
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 2851 130 2022 1450
25/12/2022
राहूरी क्विंटल 6527 200 2000 1100
सातारा क्विंटल 238 1800 2200 2000
राहता क्विंटल 1430 300 2000 1350
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 3164 1200 2500 2000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 7083 1000 2510 1600
कराड हालवा क्विंटल 99 500 1600 1600
अकलुज लाल क्विंटल 215 500 2900 1800
अकोले लाल क्विंटल 97 150 2000 1551
कोपरगाव लाल क्विंटल 1600 1300 1900 1680
पाथर्डी लाल क्विंटल 360 200 1500 1000
भुसावळ लाल क्विंटल 38 1500 1500 1500
यावल लाल क्विंटल 565 810 1335 1020
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 510 1000 2200 1600
पुणे लोकल क्विंटल 18373 600 1800 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 21 900 1400 1150
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 107 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 507 400 1800 1100
कामठी लोकल क्विंटल 27 1400 1800 1600
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 237 300 2000 1000
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 10285 1000 2700 1850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 270 300 1500 1000
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 11429 300 2000 1100
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 10 2000 2400 2200