आजचे सोयाबीन बाजार भाव : या जिल्ह्यात मिळाला लक्षणीय भाव बघा आजचे बाजार भाव

Rate this postSoyabean Rate Today : नमस्कार मंडळी स्वागत आहे आपले आमच्या वेबसाईट वरती मित्रांनो आपण बघत असतो की आमच्या वेबसाइटवर आपण दररोज नवनवीन बाजार भाव अपलोड करत असतो त्यामुळे आज आपण बघणार आहोत की महाराष्ट्रामध्ये आजचे सोयाबीन बाजार भाव कोणत्या जिल्ह्यामध्ये सोयाबीन किती बाजार भाव मिळाला याची सविस्तर माहिती आज आपण या पोस्टमध्ये बघणार आहोत.शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/12/2022
अहमदनगर क्विंटल 145 4800 5400 5100
लासलगाव क्विंटल 1238 3000 5486 5401
शहादा क्विंटल 14 5201 5461 5325
कारंजा क्विंटल 8500 4925 5330 5190
परळी-वैजनाथ क्विंटल 800 5100 5391 5275
सेलु क्विंटल 231 4920 5330 5100
मुदखेड क्विंटल 9 5000 5250 5050
तुळजापूर क्विंटल 135 5000 5325 5250
मोर्शी क्विंटल 722 5100 5350 5225
राहता क्विंटल 100 5200 5400 5350
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 70 4000 5100 4950
सोलापूर लोकल क्विंटल 285 4500 5515 5345
सांगली लोकल क्विंटल 250 5200 5700 5450
नागपूर लोकल क्विंटल 1086 4651 5340 5168
हिंगोली लोकल क्विंटल 1555 4900 5429 5164
कोपरगाव लोकल क्विंटल 590 4500 5466 5325
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 70 4435 5249 4776
मेहकर लोकल क्विंटल 2070 4550 5650 5150
ताडकळस नं. १ क्विंटल 75 5100 5451 5370
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 603 3600 5521 5480
लातूर पिवळा क्विंटल 9044 5250 5720 5550
जालना पिवळा क्विंटल 8076 4600 5450 5300
अकोला पिवळा क्विंटल 4483 4000 5495 5345
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1090 5000 5385 5190
आर्वी पिवळा क्विंटल 760 4550 5460 5100
चिखली पिवळा क्विंटल 209 5120 5670 5395
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 4650 5800 5600
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1200 4950 5450 5250
वर्धा पिवळा क्विंटल 103 5000 5200 5100
भोकर पिवळा क्विंटल 211 4980 5300 5140
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 328 5000 5400 5200
जिंतूर पिवळा क्विंटल 452 4751 5376 5200
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 3100 5010 5315 5145
दिग्रस पिवळा क्विंटल 285 5250 5405 5375
वणी पिवळा क्विंटल 924 5000 5400 5150
सावनेर पिवळा क्विंटल 41 5150 5370 5300
जामखेड पिवळा क्विंटल 153 4500 5300 4900
परतूर पिवळा क्विंटल 102 5000 5431 5380
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 780 4500 5430 5081
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 45 4000 5200 5000
वरोरा पिवळा क्विंटल 1496 5000 5295 5150
नांदगाव पिवळा क्विंटल 8 4400 5331 5151
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 650 4600 5472 5340
केज पिवळा क्विंटल 717 5100 5400 5350
औसा पिवळा क्विंटल 1176 4700 5531 5437
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 169 5355 5441 5398
किनवट पिवळा क्विंटल 78 5000 5200 5100
मुखेड पिवळा क्विंटल 28 5025 5500 5350
उमरी पिवळा क्विंटल 200 5200 5400 5300
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 125 5300 5500 5400
सेनगाव पिवळा क्विंटल 530 4550 5550 5230
पाथरी पिवळा क्विंटल 70 5200 5400 5300
पालम पिवळा क्विंटल 27 5300 5400 5350
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 150 4700 5300 5200
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 4480 4700 5455 5300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 2411 5100 5325 5250
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 18 5341 5451 5341
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 150 5100 5290 5250
उमरखेड पिवळा क्विंटल 160 5250 5400 5350
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 70 5250 5400 5350
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 730 4790 5320 5200
राजूरा पिवळा क्विंटल 565 4835 5300 5221
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 55 5000 5240 5111
काटोल पिवळा क्विंटल 125 4851 5321 5050
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 263 4800 5325 5050
सिंदी पिवळा क्विंटल 280 4450 5320 5100
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1490 4850 5350 5175
आर्णी पिवळा क्विंटल 480 5000 5311 5200
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 94 4900 5400 5301