Kanda Bazar Bhav : आजचे कांदा पिकाचे बाजार भाव

Rate this postKanda Bazar Bhav : नमस्कार मंडळी स्वागत आहे आपले आमच्या वेबसाईट वरती मित्रांनो आपण बघत असतो की आमच्या वेबसाइटवर आपण दररोज नवनवीन बाजार भाव अपलोड करत असतो त्यामुळे आज आपण बघणार आहोत की महाराष्ट्रामध्ये आजचे कांद्याचे बाजार भाव कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कांद्याला किती बाजार भाव मिळालाशेतमाल : कांदा

दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/12/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5638 700 2500 1200
औरंगाबाद क्विंटल 841 300 1300 800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 15716 1300 2500 1900
सातारा क्विंटल 164 1000 2200 1600
मंगळवेढा क्विंटल 235 100 2000 1500
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 30 500 2000 1500
कराड हालवा क्विंटल 99 500 2000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 42056 100 2800 1500
येवला लाल क्विंटल 5600 641 1845 1600
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 2100 750 2000 1700
धुळे लाल क्विंटल 2012 200 1750 1450
लासलगाव लाल क्विंटल 17180 1200 2169 1850
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 6 1836 1836 1836
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 1200 700 2051 1700
जळगाव लाल क्विंटल 1535 475 1680 1150
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 14500 600 1901 1710
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 2580 200 2500 1400
संगमनेर लाल क्विंटल 4956 500 2301 1400
चांदवड लाल क्विंटल 7200 1000 1976 1650
मनमाड लाल क्विंटल 4300 570 2000 1750
सटाणा लाल क्विंटल 4350 595 1955 1650
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 870 600 1800 1550
साक्री लाल क्विंटल 8550 400 1720 1300
यावल लाल क्विंटल 1310 825 1330 1020
वैजापूर लाल क्विंटल 11 1611 1611 1611
देवळा लाल क्विंटल 1860 1100 1995 1750
उमराणे लाल क्विंटल 14500 900 2000 1750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 480 700 2200 1450
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 6688 400 2400 1400
पुणे लोकल क्विंटल 13456 600 1800 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1200 1400 1300
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 96 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 496 400 1500 950
वाई लोकल क्विंटल 100 1500 2500 2000
संगमनेर नं. १ क्विंटल 437 1200 1651 1425
शेवगाव नं. १ क्विंटल 830 1600 2500 2500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1700 2000 1780
संगमनेर नं. २ क्विंटल 262 900 1200 1050
शेवगाव नं. २ नग 1116 900 1500 900
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 700 1000 850
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 175 500 1000 750
शेवगाव नं. ३ नग 476 200 800 800
नाशिक पोळ क्विंटल 163 1000 2201 1950
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 15125 500 2185 1800
येवला उन्हाळी क्विंटल 2400 311 1771 1200
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 900 300 1477 1200
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 508 500 1501 1300
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 748 600 1640 1400
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 400 481 1571 1431
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 1000 500 1642 1400
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 1500 350 1605 1100
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 470 500 1770 1400
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 2524 100 2000 1100
कळवण उन्हाळी क्विंटल 9500 200 2100 1250
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 700 400 1500 1200
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 8675 250 1700 1275
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 3250 350 1800 1600
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 260 600 1725 1350
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 437 200 1850 1200
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6230 275 1660 1450
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 3500 600 1376 1200