Kanda Bazar Bhav : आजचे कांदा पिकाचे बाजार भाव

3/5 - (1 vote)
Kanda Bazar Bhav : नमस्कार मंडळी स्वागत आहे आपले आमच्या वेबसाईट वरती मित्रांनो आपण बघत असतो की आमच्या वेबसाइटवर आपण दररोज नवनवीन बाजार भाव अपलोड करत असतो त्यामुळे आज आपण बघणार आहोत की महाराष्ट्रामध्ये आजचे कांद्याचे बाजार भाव कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कांद्याला किती बाजार भाव मिळाला
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/12/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5408 700 2300 1200
औरंगाबाद क्विंटल 841 300 1300 800
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 30 300 2200 1500
कराड हालवा क्विंटल 249 500 2000 2000
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 200 28 1800 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 46565 100 2800 1500
अहमदनगर लाल क्विंटल 11350 1400 2500 2100
येवला लाल क्विंटल 3300 400 1861 1650
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 1200 360 1899 1650
धुळे लाल क्विंटल 6160 200 1750 1450
लासलगाव लाल क्विंटल 7270 1100 2151 1850
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 35 1401 1599 1452
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 1000 700 2001 1800
पंढरपूर लाल क्विंटल 321 200 2400 1500
नागपूर लाल क्विंटल 180 1000 2000 1825
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 1701 200 2300 1400
चांदवड लाल क्विंटल 7200 1000 2100 1650
मनमाड लाल क्विंटल 2200 500 1816 1650
कोपरगाव लाल क्विंटल 60 1415 1795 1650
कोपरगाव लाल क्विंटल 600 1000 1850 1701
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 385 600 1770 1550
साक्री लाल क्विंटल 3890 400 1755 1000
भुसावळ लाल क्विंटल 18 1500 1500 1500
वैजापूर लाल क्विंटल 11 2000 2000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 468 800 2200 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 18 1100 1300 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 298 500 1500 1000
जामखेड लोकल क्विंटल 218 100 2500 1300
वाई लोकल क्विंटल 25 1000 1800 1400
नागपूर पांढरा क्विंटल 100 1000 2000 1875
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 8940 500 2280 1750
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 22977 1000 2100 1600
येवला उन्हाळी क्विंटल 2200 325 1860 1450
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 800 200 1650 1350
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 1316 618 1671 1400
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 700 531 1541 1351
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 1200 500 1821 1651
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 2342 100 2000 1200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 3500 400 1955 1200
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 300 800 1526 1400
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3585 500 2148 1550
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1065 401 1500 1150
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 1800 400 1910 1500
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 420 500 1730 1500
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 282 500 1600 1200