Crop insurance मोफत पाईपलाईन योजना शेतकऱ्यांना मिळणार 50 हजार रुपये

शेतीतील जोखीम कमी करून अधिक उत्पादन मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे सिंचनासाठी योग्य सिंचन स्रोत असणे आवश्यकआहे.  अशा परिस्थितीत अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक योजना राबविण्यात येतअसूनत्याचा फायदा घेऊन शेतकरी सिंचनासाठी आवश्यक उपकरणे अनुदानावर खरेदी करू शकतात.Crop insurance


या सत्रातमहाराष्ट्र  सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानावर सिंचन पाइपलाइन पुरवत आहे.  या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीराज्यातील इच्छुक शेतकरी अर्ज करू शकतात.  महाराष्ट्र  सरकार शेतकऱ्यांना दोन योजनांतर्गत हे अनुदान देणार आहे.  ज्Crop insuranceयामध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान आणि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना यांचा समावेश आहे.  या योजनेंतर्गतराज्यातील अल्प  अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना इतर शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक अनुदान दिले जाणार आहे.

सिंचन पाईपलाईनवर शेतकर्‍यांना दिले जाणार अनुदान राजस्थान सरकार राज्यातील शेतकर्‍यांना सिंचन पाईपलाईन खरेदीवर 60 टक्के पर्यंत अनुदान देत आहे.  यामध्ये राज्यातील अल्प  अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना सिंचन पाइपलाइनच्या खर्चाच्या ६० टक्केअनुदान किंवा कमाल १८ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती देण्यात येणार आहे. Crop insurance ज्यामध्येखर्चाच्या 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 15,000 रुपये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातून शेतकऱ्यांना आणि 10 टक्के किंवाकमाल 3,000 रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती मुख्यमंत्री कृषक साथी योजनेंतर्गत दिली जाईल.  त्यामुळे शेतकऱ्यांनाएकूण खर्चाच्या 60 टक्के अनुदान मिळणार आहे.Crop insurance

Leave a Comment