Crop insurance : या शेतकऱ्यांना मिळणार मोफत पाईपलाईन असा करा अर्ज

 

सिंचन पाईपलाईनवर शेतकर्‍यांना दिले जाणार अनुदान राजस्थान सरकार राज्यातील शेतकर्‍यांना सिंचन पाईपलाईन खरेदीवर 60 टक्के पर्यंत अनुदान देत आहे

 

Crop insurance

यामध्ये राज्यातील अल्प  अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना सिंचन पाइपलाइनच्या खर्चाच्या ६० टक्केअनुदान किंवा कमाल १८ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती देण्यात येणार आहे

Cropinsurance ज्यामध्येखर्चाच्या 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 15,000 रुपये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातून शेतकऱ्यांना आणि 10 टक्के किंवाकमाल 3,000 रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती मुख्यमंत्री कृषक साथी योजनेंतर्गत दिली जाईल त्यामुळे शेतकऱ्यांनाएकूण खर्चाच्या 60 टक्के अनुदान मिळणार आहे.Crop insurance

 याशिवाय राज्यातील इतर शेतकरी वर्गातील शेतकऱ्यांना केवळ 50 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे हे अनुदान केंद्र पुरस्कृतराष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनपाईपलाईन खरेदीवर एकूण खर्चाच्या 50 टक्के किंवा कमाल 15,000 रुपये अनुदान मिळणार आहे सिंचन पाइपलाइनसाठीअर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे राज्यातील शेतकऱ्यांना अर्जासाठी काही कागदपत्रे सोबत ठेवावी लागतीलत्यांचीही नंतर कृषीअधिकाऱ्यांकडून पडताळणी केली जाईल.Crop insurance

Leave a Comment