Aajcha Kanda Bazarbhav | आजचे कांदा बाजार भाव | राज्यातील संपूर्ण कांदा भाव

 Aajcha Kanda Bazarbhav | आजचे कांदा बाजार भाव | राज्यातील संपूर्ण कांदा भाव 

brown onion onion vegetable onion leaf caramelized onion pizza onion for weight loss

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
कोल्हापूर क्विंटल 700 1700 1200
औरंगाबाद क्विंटल 150 1500 825
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 800 1600 1200
सातारा क्विंटल 1200 1600 1400
मंगळवेढा क्विंटल 370 1640 900
कराड हालवा क्विंटल 1000 1200 1200
सोलापूर लाल क्विंटल 100 2300 1000
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1500 1375
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 100 900 500
पुणे लोकल क्विंटल 600 1600 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1200 1300 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 700 1000 850
कामठी लोकल क्विंटल 600 1400 1200
शेवगाव नं. १ क्विंटल 1200 1700 1200
कल्याण नं. १ क्विंटल 1400 1800 1600
शेवगाव नं. २ क्विंटल 900 1100 1100
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 200 800 800
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1500 1375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 1200 1400 1300
येवला उन्हाळी क्विंटल 100 1500 1100
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 150 1191 1000
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 500 1571 1300
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 340 1352 1150
कळवण उन्हाळी क्विंटल 300 1701 1311
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 200 1117 850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 200 1380 1050
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 400 1680 1400
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 300 1900 1000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 100 1600 1150
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 800 1515 1250
19/06/2022

Leave a Comment